SPF Beheer Het nieuwe pensioen

De campagne ‘Het nieuwe pensioen’ voor het Spoorwegpensioenfonds is 31 oktober uitgeroepen tot de winnaar binnen de categorie ‘Meest effectieve communicatie’.

Klant
SPF Beheer verzorgt het vermogens- en pensioenbeheer voor het Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer.

Probleemstelling
Deze pensioenfondsen wilden in samenwerking met Hay Group en de Erasmus Universiteit een onderzoek houden naar de risicobereidheid van deelnemers en gepensioneerden over het pensioen. SPF Beheer is gevraagd om de begeleiding en communicatie rondom dit onderzoek te verzorgen. Beeldenstorm is benaderd een campagne op te starten om deelnemers en gepensioneerden op de hoogte te stellen van de veranderingen en te werven voor het onderzoek.

Budget
Campagne Spoorwegpensioenfonds en campagne SPOV  < €50.000

Deliverables
• Activatiecampagne
• Internetplatform Spoorwegpensioenfonds
• Internetplatform SPOV
• DM acties
• Persberichten

Case
How
Uitgangspunt van de campagne: mensen willen meer te zeggen hebben. In deze tijd waarin veel onzekerheid is over wat de toekomst brengt, is betrokkenheid belangrijk. Letterlijk iedereen moest weten dat het onderzoek er was en ook de mogelijkheid krijgen zijn of haar mening te geven over de risicobereidheid. Mede daarom was er de noodzaak van een zo persoonlijk mogelijke communicatie. Niet meedoen? ‘Vertel ons waarom niet.’

What
Daarom is gekozen voor een directe campagne, dicht bij de mensen: ‘Ja, ik doe mee want ik wil invloed uitoefenen op mijn pensioen.’ Of: ‘Nee, ik laat anderen over mijn pensioen beslissen’. In de campagne is gezocht naar een optimale mix van offline- en onlinemiddelen.

“Betrokkenheid van leden vooraf leidt tot een groter draagvlak voor de gemaakte keuzes én tot beter passende communicatie!”